APRES x ArtMe Gel-X自然型甲片組-Base(細尖.中)

TNAP224
這是組合,10個SIZE各50片共500片 用途:製作指甲延甲 規格:500片入,共10 SIZE。 用法:指甲前置完成後,塗上平衡劑、固定劑、底膠照燈後,選擇適合的甲片,在甲片後方使用磨甲機拋粗後塗上有厚度的底膠按壓黏貼於指甲上後照燈,最後上上層凝膠照燈後完成(請詢問專業美甲師) 注意事項:請勿放置於兒童取得之處;若是有任何不適之狀況,請立即停用。 保存方式:請放置於陰涼處並遠離火源。
定價NT$ 1,180
NT$ 1,180
數量
APRES x ArtMe Gel-X自然型甲片組-Base(細尖.中)
APRES x ArtMe Gel-X自然型甲片組-Base(細尖.中)
APRES x ArtMe Gel-X自然型甲片組-Base(細尖.中)
APRES x ArtMe Gel-X自然型甲片組-Base(細尖.中)
APRES x ArtMe Gel-X自然型甲片組-Base(細尖.中)