Labradorite 月光石 美甲凝膠 專業課程教學影片

使用材料

色膠:Presto 3、AM02,Apres 貓眼凝膠#1藍

暈染液:Apres 暈染液#7-紫、#18-深黑

功能膠:Presto霧面上層、免清上層、透明混合凝膠

素材:金箔

工具:Apres 彩繪專用筆-9、Presto 彩繪凝膠筆 V-1、V-4,鑷子

課程教學預覽

觀看完整課程

-使用材料-

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...